Sexy Battle Girls

Sexy Battle Girls

Pink Eiga (2000)
Adult, Foreign
USA / Japanese / Color / 59 min
Cast View More ↓
Yukijiro Hotaru
Yutaka Ikejima
Ayu Kiyokawa
Saeko Fuji
Ky├┤ko Hashimoto Mirai
Reika Kazami
Ayumi Taguchi
Crew
Director
Mototsugu Watanabe
Writer Masumi Hirayanagi
Photography Kazuhito Kuramoto
Musician Takashi Akutagawa
Editions
Barcode Format Region Release Edition
811204011378 Free 2009-02-23